Pravidlá akcie hobbiHOD (16.-19.11.2017)

Nakúp v predajniach hobbi nákup nad 10 €, hoď kockou a získaj zľavu na Vami vybranú jednu položku.

 1. Akcia trvá od 16.11.-19.11.2017
 2. Nakúpte v ktorejkoľvek predajni hobbi nákup nad 10 EUR.
 3. Hoďte kockou a získajte poukážku na ďalší nákup podľa tabuľky nižšie.
 4. Po hodení kockou, dostanete poukážku (prípadne vedro). Hodnota poukážky, Vám bude vypočítaná z výšky Vami „hodenej“ zľavy v percentách z hodnoty Vami predloženého pokladničného bloku
 5. Nárok na poukážku vzniká iba v prípade, že na predloženom pokladničnom bloku nebola uplatnená zľava z predchádzajúcich súťaží a zároveň vtedy, ak na základe zrealizovaného nákupu nebola zákazníkovi načítaná hobbi zákaznícka karta.
 6. Poukážku na ďalší nákup je potrebné uplatniť do 30.11.2017
 7. Poukážku je možné uplatniť v ktorejkoľvek predajni hobbi.
 8. Poukážku nie je možné uplatniť na nákup poukážok a tabakových výrobkov.
 9. Pri uplatnení tejto poukážky nie je možné načítať zákaznícku hobbi kartu.
 10. Poukážku nie je možné uplatniť na zľavnený tovar a tovar v letáku.
 11. Na jeden nákup možno použiť iba jednu poukážku na zľavu, zľavy nie je možné sčítavať.
 12. Pri uplatnení poukážky, nie je možné súčasne uplatniť zľavu z predchádzajúcich súťaží.
 13. Poukážku na zľavu je možné uplatniť len na spotrebu, ktorá je bežná pre jednu domácnosť.
 14. Poukážku na zľavu je možné uplatniť pri kúpe brikiet, EAN kód: 2060000098832, pri maximálne možnom odbere 1 (jednej) palety.
 15. Organizátor akcie si vyhradzuje právo meniť podmienky akcie.
 16. Pravidlá akcie sú k dispozícii všetkým zákazníkom na počas celej doby trvania akcie.

Číslo na kocke Výhra
1. vedro hobbi
2. -10%
3. -15%
4. -20%
5. -25%
6. -50%Pravidlá akcie hobbiHOD (10.-12.11.2017)

Nakúp v predajniach hobbi nákup nad 10 €, hoď kockou a získaj zľavu na Vami vybranú jednu položku.

 1. Akcia trvá od 10.11.-12.11.2017
 2. Nakúpte v ktorejkoľvek predajni hobbi nákup nad 10 EUR.
 3. Hoďte kockou a získajte zľavu na Vami vybranú jednu položku z ďalšieho nákupu.
 4. Po hodení kockou, dostane poukážku ( prípadne vedro), kde bude uvedená zľava v percentách na ďalší nákup.
 5. Poukážku na ďalší nákup je treba uplatniť do 22.11.2017
 6. Poukážku je možné uplatniť v ktorejkoľvek predajni hobbi.
 7. Poukážku nie je možné uplatniť na nákup poukážok a tabakových výrobkov.
 8. Pri uplatnení tejto poukážky nie je možné pripočítať body na hobbi kartu.
 9. Poukážku nie je možné uplatniť na zľavnený tovar a tovar v letáku.
 10. Na jeden nákup možno použiť iba jednu zľavovú poukážku, zľavy nie je možné sčítavať.
 11. Poukážku na zľavu je možné uplatniť len na spotrebu, ktorá je bežná pre jednu domácnosť.
 12. Poukážku na zľavu je možné uplatniť pri kúpe brikiet, EAN kód: 2060000098832, pri maximálne možnom odbere 1 (jednej) palety.
 13. Organizátor akcie si vyhradzuje právo meniť podmienky akcie.
 14. Pravidlá akcie sú k dispozícii všetkým zákazníkom na www.hobbi.sk počas celej doby trvania akcie.

Číslo na kocke Výhra
1. vedro hobbi
2. -10%
3. -15%
4. -20%
5. -25%
6. -50%

Vždy aktuálny leták!

Prihláste sa a Váš hobbi leták Vám zašleme domov mailom

Zadajte email: