Pravidlá akcie - 50% zľava

Nakúp hobbi Senica v hodnote 50 – 100 € a získaj 50% zľavu v autoumyvárni
Nakúpte v hobbi Senica nákup v hodnote 50 – 100 € vyplňte kartičku a získajte 50 % zľavu v autoumyvárni
 1. Akcia trvá od 7.8.2017 do 4.9.2017.
 2. Nakúpte v hobbi Senica v hodnote od 50 do 100 €.
 3. Vyplňte kartičku, ktorú Vám dá pracovník hlavného infa na základe pokladničného bloku.
 4. Kartičku na zľavu predložte pracovníkovi ČS TANKER a uplatnite si zľavu 50 % v autoumývarni.
 5. Zákazník sa môže akcie zúčastniť aj s viacerými kartičkami. Za každý nákup sa zákazníkovi vydáva iba jedna kartička so zľavou.
 6. Organizátor akcie si vyhradzuje právo meniť podmienky akcie a následne o zmene informovať podľa bodu 7.
 7. Pravidlá akcie sú k dispozícii všetkým zákazníkom na www.hobbi.sk počas celej doby trvania akcie, na informáciách predajne a pri pokladni ČS Tanker.

Pravidlá akcie - 100% zľava

Nakúp hobbi Senica v hodnote nad 100,01 € a získaj 100% zľavu v autoumyvárni
Nakúpte v hobbi Senica nákup v hodnote nad 100,01 € vyplňte kartičku a získajte 1000 % zľavu v autoumyvárni
 1. Akcia trvá od 7.8.2017 do 4.9.2017.
 2. Nakúpte v hobbi Senica v hodnote nad 100,01 €.
 3. Vyplňte kartičku, ktorú Vám dá pracovník hlavného infa na základe pokladničného bloku.
 4. Kartičku na zľavu predložte pracovníkovi ČS TANKER a uplatnite si zľavu 100 % v autoumývarni.
 5. Zákazník sa môže akcie zúčastniť aj s viacerými kartičkami. Za každý nákup sa zákazníkovi vydáva iba jedna kartička so zľavou.
 6. Organizátor akcie si vyhradzuje právo meniť podmienky akcie a následne o zmene informovať podľa bodu 7.
 7. Pravidlá akcie sú k dispozícii všetkým zákazníkom na www.hobbi.sk počas celej doby trvania akcie, na informáciách predajne a pri pokladni ČS Tanker.

Vždy aktuálny leták!

Prihláste sa a Váš hobbi leták Vám zašleme domov mailom

Zadajte email: